Consolidarea și restaurarea comună, Account Options


Urmăriți-ne pe Facebook

Istoricul localității[ modificare modificare sursă ] Localitatea Baiasituată la 7 km sud-vest de orașul Fălticeni și străbătută de râul Moldovaeste una dintre cele mai vechi localități din Moldova medievală. Documente străvechi menționează pe la Baia consolidarea și restaurarea comună Câmpulung-Muscel din Țara Românească ca așezări orășenești civitas. Un document străin din menționează Baia ca fiind "cel mai mare oraș de la est de Carpați". Localitatea era unguent pentru entorse și dureri articulare târg important, locuit de negustori și meșteșugari de origini etnice diferite români, sași, unguri, armeni.

Consolidarea și restaurarea Culei Cernăteștilor

Baia a devenit cea dintâi capitală a statului feudal Moldova, confirmat prin actele cancelariei lui Ludovic de Anjou. În anul Târgul Moldovei a dat numele său întregului teritoriu al țării care s-a eliberat de sub dependența maghiară și a devenit stat feudal de sine stătător, sub Bogdan I Voievod — Sub urmașii acestuia, în timpul lui Lațcu Vodăcapitala s-a mutat la Siret, iar în anulsub domnia lui Petru Mușata fost fixată în orașul Suceava.

  • Intervenţiile asupra acestei case au fost radicale, pentru că erau absolut necesare şi îi vor prelungi durata de viaţă, sperăm noi, iarăşi câteva sute de ani.
  • Articulațiile rănesc toamna și primăvara

Lupta de la Baia din decembrie între oștile moldovenești conduse de domnitorul Ștefan cel Mare și cele ungurești ale regelui Matia Corvin au dus la distrugerea orașului. Cu timpul, pe măsura dezvoltării altor orașe, Baia a început să decadă.

Meniu de navigare

Dacă în un călător apusean scria că în Baia erau 3. Deasupra ușii de intrare se află o pisanie în limba slavonă cu următorul text: "Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, binecredinciosul și iubitorul de Hristos, Io Petru Voievod, din mila lui Dumnezeu Domnul Țării Moldovei, fiul bătrânului Ștefan Voievod, a zidit și săvârșit acest hram întru consolidarea și restaurarea comună Adormirii Precistei consolidarea și restaurarea comună stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu Maria, în anul luna septembrie 12, iar al domniei lui anul al cincilea și pe al șaselea curgător.

Cronicarul Grigore Ureche c. Așijderea și mănăstirea Râșca au început.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Baia - Wikipedia

Din Dobrovățul încă au săvârșitu, de la Căpriiana mănăstirea au lucrat, încă și alte lucruri bune multe să află făcute de dânsul, cumu-i la mitropoliia de Roman și la mitropoliia de Suceava și la mănăstirea de Bistriță și bisérici de piiatră în Hârlău și în Bae și încă și alte lucruri bune multe să află în țară de dânsul făcute.

Pridvorul avea un singur nivel, cu patru arce înalte, dintre care două cu parapet pe fațada de vest și câte unul pe laturile de nord și sud, pe unde erau și accesele din exterior.

După opinia arhitectului Virgil Polizu, pridvorul inițial a fost modificat în urma unor deteriorări structurale majore în zidăria bisericii, datorate unor calcule eronate realizate de meșterii lui Petru Rareș.

consolidarea și restaurarea comună Unguent pentru dureri articulare Khash

O primă serie de lucrări consolidarea și restaurarea comună renovare a avut loc în anulîn urma demersurilor istoricului Nicolae Iorga. În timpul celui de- al doilea război mondials-a aflat în zonă o linie a frontului, fiind pricinuite unele avarii vechiului lăcaș de cult.

Lucrările au fost începute în la comanda Mitropoliei Moldovei și Sucevei de un grup de midcalm cu artroza articulației gleznei aflat sub coordonarea arhitectului Virgil Antonescu ?

cum să tratezi artroza articulației genunchiului în străinătate

Echipa consolidarea și restaurarea comună restauratori a fost alcătuită, printre alții, din dr. Virgil Polizu, ing.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Baia

Alexandru Cișmigiu care s-a consolidarea și restaurarea comună de partea de consolidare și antreprenorul Mihai Bradu. Pe lângă cercetările arheologice, s-a realizat consolidarea lăcașului de cult prin executarea de lucrări de dren în jurul bisericiiconsolidarea bolților și a zidurilor cu grinzi și stâlpi consolidarea și restaurarea comună beton armat, înlocuirea totală a acoperișului s-a înlocuit șarpanta de stejar și s-a amplasat o nouă învelitoare din tablă de zinc de 8 mm.

După cum considera arhitectul Virgil Polizu, "refacerea șarpantei, învelitorii și streșinii, o reușită asemeni celei de la Arbore, datorită aceluiași sensibil arhitect care a fost Virgil Antonescu, a redat monumentului volumul său inițial, armonios și impozant, echilibrat în proporții și impunător în dimensiuni".

Mai multe comisii de specialiști au sosit la Baia pentru a hotărî asupra măsurilor necesare pentru consolidarea și restaurarea comună și restaurarea picturii. Lucrările de consolidare și restaurare au fost recepționate la 29 noiembrieîn prezența următoarelor oficialități: inspectorii Simona Tacu consolidarea și restaurarea comună Cristina Vărzaru de la Ministerul Culturii și Cultelor, Cristian Filip Petrescu, directorul Oficiului Național consolidarea și restaurarea comună Monumentelor Istorice, Aurel Buzincu, directorul Direcției pentru Cultură și Culte Suceava, pr.

consolidarea și restaurarea comună

Cu acest prilej, pr. În anulcu prilejul comemorării a de ani de la moartea marelui voievod al Moldovei, Ștefan cel Mare, arhiepiscopul Pimen Zainea al Sucevei și Rădăuților a dispus construirea a 6 biserici de lemn de dimensiuni mici în care să se oficieze slujbele bisericești pe parcursul restaurării bisericilor monument istoric la Arbore, Baia, Bălinești, Părhăuți, Pătrăuți și Sfântu Ilie. Absidele naosului sunt înscrise în grosimea zidurilor, iar absida altarului, de formă semicirculară, este decroșată față de restul construcției.

consolidarea și restaurarea comună

Ea are fațadele simple, tencuite și văruite și fără nici un fel de decorații și nici cornișă. Soclul este din piatră cioplita.

Edificiul monument istoric este împărțit în pridvor, pronaos, naos și altar. Pridvorul are un etaj deschis prin patru arcade în consolidarea și restaurarea comună frânt, acolo aflându-se clopotnița. Din punct de vedere al arhitecturii, edificiul este asemănător cu Biserica Duminica Tuturor Sfinților din Părhăuțictitorită de logofătul Gavriil Trotușan în După cum a rezultat în urma cercetărilor efectuate în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, biserica a avut în faza primară un pridvor deschis cu arcatura înaltă asemănătoare cu cea de la biserica Mănăstirii Moldovița sau de la biserica Mănăstirii Humor.

Arhitectul Virgil Polizu menționează mai multe elemente care susțin această ipoteză: [8] se observă urmele de naștere ale bolții cilindrice de cărămidă ce acoperea transversal pridvorul, la partea superioară a camerei clopotelor; actuala boltă de peste parterul pridvorului actual are o zidărie neglijentă; colțul fostelor arcade laterale ale pridvorului este cutat și are piatra frumos finisată pe fațada interioară, pe toată înălțimea elevației, aspect observat în urma apariției de fracturi între navă și pridvor la nivelul cornișei și în special la nivelul pardoselii compartimentului clopotelor; existența unui masiv de zidărie pe fațada de vest, peste un gol destul de amplu ca deschidere; lipsa unui ancadrament sau a altor elemente de marcare, obișnuite în arhitectura epocii, la profilul de piatră a soclului, în dreptul golului de intrare.

Casa Atelier Gabriel Popescu

Pridvorul inițial a fost modificat în urma unor deteriorări structurale majore în zidăria bisericii, ca urmare a unor calcule incorecte ale elementelor de rezistență. Pictura[ modificare modificare sursă ] Asemeni altor biserici ctitorite de Petru Rareș, și Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Baia a fost pictată între anii atât în exterior, cât și în interior, tot pe consolidarea și restaurarea comună domnitorului. Picturile murale ale bisericii din Baia erau contemporane cu cele de la Mănăstirea Humor.

Pictura interioară nu este cea originală, ea fiind refăcută în mare parte. Pe peretele vestic din dreapta intrării în naos se află un tablou votiv în care sunt pictați ctitorul Petru Rareș, Doamna Elena și un copil, probabil Iliaș.